Familjescanning

Familjescanning är en tjänst, som utarbetats efter och utifrån förfrågan från Sveriges kommuner. Tjänsten bygger på att man på ett tidigt stadium, med ett preventivt syfte kan hindra en negativ utvecklingsspiral inom ett familjesystem. Familjescanning används i de lägen där socialtjänsten under en längre tid haft insatser i en familj, utan att önskvärd effekt uppnåtts och man ser att barnen/ungdomarna riskerar att utveckla psykosociala problem.