Utslussboende Familj

Suderhälsan har en utslusslägenhet på 5 rum och kök belägen i en villa i Hemse, ett närliggande mindre samhälle. I bostaden finns personal som bor tillsammans med familjen. För att en familj ska vara aktuell för en utslussplacering skall en planering finnas för sysselsättning bestående av praktik eller annan sysslesättning. Familjen har ansvar för en egen budget och tillsammans med personal genomförs dagliga uppföljningssamtal med utgångspunkt från hur dagliga rutiner fungerar.