Suderhälsan Familjehem / Socialtjänst

Suderhälsans familjehemsverksamhet utgår från ett systemteoretiskt synsätt och en positiv människosyn där alla viktiga aktörer kring det placerade barnet blir en hjälpande hand i växandet mot ett gott och självständigt liv. I den process som startar vid en placering följer familjehemskonsulenten barnets utveckling och behov som blivit synliggjorda i början av en placering. För oss är genomförandeplanen navet och det viktigaste dokumentet där vi kan följa barnets egen utveckling. Vid behov för att stärka ett barns utveckling går vi in med extra stödinsatser i form av coach i skolan eller på fritiden.

Alla våra familjehem går grundkursen ” Ett hem att Växa i ” innan de tar emot ett barn. Våra familjehem har regelbunden handledning utifrån vad uppdraget kräver. Vi erbjuder våra familjehem en fortlöpande utbildning/föreläsning i anknytningsteori, diagnoser, beroende och kriminalitet. Här använder vi oss av experter inom respektive område.

All vår dokumentation är baserat på BBIC och utgår från följande moment:

  • Hälsa och miljö
  • Familj och socialt nätverk
  • Utbildning eller sysselsättning
  • Aktiv Fritid
  • Stärka Identitet
  • Social interaktion
  • Klara sig själv

Vid en placering upprättas en handlingsplan mellan familjehemkonsulenten, socialtjänstens handläggare och familjehemmet om vem som gör vad under placeringstiden.

Suderhälsan Familjehem jobbar på nationell bas och kan därför ta emot placeringar och placera överallt i Sverige förutsatt att vi har lediga familjehem som bor på den ort som efterfrågas.

Har ni en placeringsförfrågan?

Ring eller maila Fredrika så kollar vi vad vi kan erbjuda. Vi har öppet kontorstider: 08:00-17:00 med undantag för lunch 12:00-13:00.

Lediga familjehem

photo
Administratör
Fredrika Björklund
070-510 28 40
fredrika@suderhalsan.com