Suderhälsan Familjehem / Ungdom

Suderhälsans familjehemsverksamhet utgår från ett systemteoretiskt synsätt och en positiv människosyn där alla viktiga personer runt dig blir en hjälpande hand i växandet mot ett gott och självständigt liv. I den process som startar när du bestämmer dig för att komma till oss följer familjehemskonsulenten din utveckling och dina behov samt säkerställer att du blir hörd och får de du behöver för att vara trygg och utvecklas. För oss är genomförandeplanen som vi gör tillsammans med dig och din/dina vårdnadshavare samt dina handläggare navet och för alla det viktigaste dokumentet där vi gemensamt kan följa din utveckling. Vid behov för att stärka din utveckling har vi möjlighet att gå in med extra stödinsatser i form av coach i skolan eller på fritiden.

Alla våra familjehem går grundkursen ” Ett hem att Växa i ” innan de tar emot ett barn eller en ungdom. Våra familjehem har regelbunden handledning utifrån dina behov. (Grupphandledning, Ärendehandledning och Enskild handledning). Vi erbjuder våra familjehem en fortlöpande utbildning/föreläsning i anknytningsteori, diagnoser, beroende och kriminalitet. Här använder vi oss av experter inom respektive område.