Om

Suderhälsan HVB ligger längst ut på södra Gotland, i en unik miljö och med direkt närhet till havet. Suderhälsan erbjuder utredning och behandling av barn, ungdomar och deras familjer. Suderhälsan Ungdom har åtta platser för ungdomar mellan 15 och 20 år, samt tillstånd för sex utslussplatser, och verksamheten erbjuder både utredning och behandling i samarbete med ungdomens nätverk. Suderhälsan Familj har tre platser för föräldra-barnplaceringar i utredande och behandlande syfte. Vi kan även erbjuda familjescanning i preventivt syfte samt eftervård.

 

Suderhälsan tar emot placeringar både med stöd av Socialtjänstlagen och LVU. Till Suderhälsan finns också knuten en familjehemsverksamhet. Familjehemmen har regelbunden handledning och kan utgöra ett komplement till ungdomens egna nätverk i de fall detta behövs. Familjehemmen är i så fall delaktiga i behandlingen på samma sätt som det biologiska nätverket ovan.

 

Suderhälsan arbetar i nära samarbete med socialtjänsten och utredningarna och behandlingsinsatserna planeras och genomförs utifrån socialtjänstens uppdrag. Utsluss och eftervård, även i de fall det ligger utanför vår verksamhet, är ett prioriterat område för Suderhälsans HVB. Vi tar ett stort ansvar i att hitta lösningar tillsammans med familj och socialtjänst utifrån individens behov och arbetar för att skapa en sammanhållen vårdkedja där uppföljning är en självklarhet.

Galleri