Utbildning

Familjehemsutbildning

Vi erbjuder familjehem en utbildning i ”Ett hem att växa i”. Det är en utbildningsform framtagen av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare och har till syfte att kunna tillgodose familjehem de grundkunskaper de behöver för att kunna utföra sina uppdrag. Materialet som används bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning och erfarenheter från socialtjänsten, familjehem och barn som tidigare varit placerade i familjehem.

Vad får du ut av att gå utbildningen ”Ett hem att växa i”?

  • Från och med juli 2016 är det ett krav att du har gått utbildningen för att kunna vara familjehem och ta emot placeringar.
  • Du får allmänna kunskaper om familjevård, barnet och hur uppdragen brukar vara utformade.
  • Du får grundläggande kunskaper om lagstiftning och villkor.
  • Du får kunskap om de rättigheter ett placerat barn har.
  • Du får grundläggande kunskaper om vilka behov ett placerat barn kan ha och exempel på hur du ska möta dessa.
  • Du får möjlighet att förbereda dig på hur den biologiska familjen kan påverkas av att ha ett placerat barn i familjen.

 

Utbildningstillfällen

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen, varav två är sammansatta och det tredje och avslutande är några veckor efter.

 

Vid frågor eller intresse.

Hör av er till Fredrika så kan hon hänvisa er.

photo
Administratör
Fredrika Björklund
070-510 28 40
fredrika@suderhalsan.com